ITM

 • Aici gasesti lista obligativitatilor legale ale oricarui angajator, dar si sanctiunile aferente pentru nerespectarea lor.

 • offerte-lavoro-expo-2015-milano-744x440

SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

 • Amenda contraventionala de la 5.000 la 10.000 RON

  • Unitatea este autorizata sa functioneze din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca pentru activitatiile desfasurate?
  • Respectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca la locul de munca.
  • Asigurarea echipamentului individual de protectie
  • Intocmirea planului de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, organizatorice, sanitare si si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor
  • Sunt desemnati angajati care sa utilizeze, sa reglez, repare, intretina, exploateze echipamente tehnice susceptibile sa prezinte riscuri pentru securitatea si/sau sanatatea angajatilor.
  • Prevederile ISCIR si cele de securitate si sanatate in munca sa fie respectate la instalatiile sub presiune, de ridicat si de transportat sarcini.
  • Echipamentele de munca prevazute pentru lucrul temporar la inaltime (scari, schele) si la tehnicele de acces si de pozitionare cu ajutorul franghiilor sa respecte prevederile legale in vigoare.
  • Respectarea reglementariilor de securitate si sanatate in munca privind prevenirea accidentelor din electrocutare (verificari ale continuitatilor si prizelor de pamant).
  • Respectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind asigurarea, marcarea si intretinerea cailor de acces si de circulatie
  • Respectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase si a deseurilor rezultate.
 • Amenda contraventionala de la 3.000 la 10.000 RON

  • Realizarea masurilor dispuse de inspectorul de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii accidentelor.
 • Amenda contraventionala de la 4.000 la 8.000 RON

  • Reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul SSM sunt instruiti corespunzator.
  • Stabilirea atributiilor si raspunderilor ce le revin lucratorilor in domeniul ssm (fisa postului).
  • Efectuarea instructajului introductiv general, la locul de munca si periodic.
  • Autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de leislatia specifica.
  • Stabilirea prin instructiuni proprii a intervalului dintre doua instructaje periodice ale angajatilor.
  • Elaborarea instructiunilor proprii tinand seama de particularitatile activatilor si ale locurilor de munca
  • Supravegherea starii de sanatate a lucratorilor ( ex. medical la angajare si periodic) prin servicii de medicina muncii.
  • Tinerea evidentei accidentelor de munca, a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor.
  • Asigurarea functionarii permanente si corecte a sistemelor si dispozitivelor de protectie, aparaturii de masura, instalatiilor de capare/ retinere/ neutilizare a substantelor nocive.
  • Organele de comanda ale echipamentelor de munca sa fie vizivile identificabile cu usurinta si marcate corect
  • Pilotarea la rampa se realizeaza de catre o persoana desemnata.
  • Inscriptionarea pe rafturi a greutatii maxim admise.
  • Asigurarea informarii persoanelor, anterior angajarii, asupra riscurilor la care sunt expusi la locul de munca si a masurilor de prevenire si protectie.
  • Conducerea societatiiva prezenta documentele si da relatiile solicitate in timpul controlului sau a cercetarii unor evenimente de catre inspectorul de munca
 • Amenda contraventionala de la 3.500 la 7.000 RON

  • Asigurarea si organizarea serviciilor de prevenire si protectie in unitate (desemnare lucratori / servicii interne sau externe, atributiile acestora).
  • Echipamentele de munca sunt adecvate sarcinii de munca, amplasate, instalate si utilizate astfel incat sa reduca riscurile pentru utilizatori si pentru ceilalti angajati.
  • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor si stabilirea masurilor de prevenire si a masurilor de lucru.
 • Amenda contraventionala de la 3.000 la 6.000 RON

  • Acordarea obligatorie si gratuita a materialelor igienico-sanitare, stabilite prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca.
  • Asigurarea masurilor pentru : stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor si acordarea primului ajutor (desemnarea lucratorilor pentru aplicarea masurilor, instruirea lor si dotarea cu echipamente adecvate riscurilor specifice).
 • Amenda contraventionala de la 2.500 la 5.000 RON

  • Infiintarea, organizarea si functionarea CSSM
 • Amenda contraventionala de la 2.000 la 4.000 RON

  • Asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor cu privire la SSM.

ORGANIZAREA ACTIVITATII DE PREVENIRE SI PROTECTIE

 • Amenda contraventionala de la 4.000 la 8.000 RON

  • Verificarea desemnarii de catre beneficiar si/sau managerul de proiect a unui coordonator de securitate si sanatate in munca pe durata elaborarii proiectului, in cazul in care elaborarea proiectului participa mei multi proiectanti.
  • Verificarea desemnarii decatre beneficiar si/sau managerul de proiect a unui coordonator de securitate si sanatate in munca pe durata realizarii lucrarii, in cazul in care la realizarea lucrarilor pe santier participa mai multi antreprenori, un antreprenor si unul sau mai multi subantreprenori, un antreprenor si lucratori independenti ori mai multi lucratori independenti.
  • Verificarea intocmirii si a tinerii la zi de catre coordonatorii de securitate si sanatate a registrului de coordonare.
   Verificarea asigurarii de catre beneficiarul sau manaerul de proiect, inainte de deschiderea santierului a stabilirii planului de securitate si sanatate in munca conform art.54 lit. b din H.G.300/2006.
  • Verificarea intocmirii de catre beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect a declaratiei prealabile :
   – cand durata lucrarilor este apreciata a fi mai mare de 30 de zile lucratoare si pe santier lucreaza simultan mai mult de 20 lucratori
   – volumul de mana de lucrul estimat este mai mare de 500 de oameni/zi
   Verificarea comunicarii la inspectoratul teritorial de munca pe baza caruia se vor desfasura lucrarile a declaratiei, cu cel putin 30 de zile inainte de inceperea lucrarilor.

CADERI DE LA INALTIME

 • Amenda contraventionala de la 5.000 la 10.000 RON

  • Verificarea modului de prevenirea caderilor de la inaltime cu mijloace materiale, in special cu ajutorul balustradelor de protectie solide,suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta, si protectie intermediara sau un alt mijloc alternativ echivalent.
  • Verificarea modului de efectuare a lucrarilor la inaltime cu ajutorul echipamentelor corespunzatoare (centuri de siguranta sau alte mijloace de ancorare) sau cu ajutorul echipamentelor de protectie colectiva, cum sunt balustradele, platformele sau plasele de prindere.

SCHELE SI SCARI

 • Amenda contraventionala de la 5.000 la 10.000 RON

  • Verificarea modului de concepere, construire si intretinere a schelelor pentru a evita prabusirea sau deplasarea lor accidentala.
  • Verificarea modului in care sunt protejate si utilizate platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor astfel incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor de obiecte.
  • Verificarea controlarii schelelor de catre o persoana competenta, astfel :
   a) inainte de utilizarea lor
   b) la intervale periodice
   c) dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau la cutremur de pamant ori in alte circumstante care le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea
   Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute.
   Acestea trebuie sa fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si conform destinatiei lor.
  • Schelele mobile trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare.

 EXCAVATII, PUTURI, LUCRARI SUBTERANE, TUNELURI, TERASAMENTE

 • Amenda contraventionala de la 5.000 la 10.000 RON

  • In cazul excavatiilor, puturilor, lucrarilor subterane sau a tunelurilor, trebuie luate masuri corespunzatoare:
   a) pentru a preveni riscurile de ingropere prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, taluzari sau altor mijloace corespunzatoare;
   b) pentru a preveni pericolele leate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei;
   c) pentru a asigura o ventilatie suficienta tuturor posturilor de lucru, astfel incat sa se realizeze o atmosfera respirabila care sa nu fie periculoasa sau nociva pentru sanatate;
   d) pentru a permite lucratorilor de a se adaposti intr-un loc sigur, in caz de incendiu, irupere a apei sau cadere a materialelor.
  • Inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minimum pericolele datorate cabrulilor subterane si a altor sisteme de distributie.
  • Trebuie prevazute cai sigure pentru a intra si iesi din zona de excavatii.
  • Grameziile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta suficienta fata de excavatii ; eventual, se vor construi bariere corespunzatoare.

LUCRARI DE DEMOLARE

 • Amenda contraventionala de la 5.000 la 10.000 RON

  • Cand demolarea unei cladiri sau a unei lucrari poate sa prezinte pericole :
   a) se vor adopta masuri de prevenire, precum si metode si proceduri corespunzatoare ;
   b) lucrarile trebuie sa fie planificate si execuate sub supravegherea unei persoane competente.
  • Trebuie prevazute masuri de prevenire corespunzatoare pentru a proteja lucratorii in potriva pericolelor datorate nesigurantei si instabilitaii temporare a lucrarii.
  • Cofrajele, suporturile temorare si sprijinele trebuie sa fie proiectate si calculate, realizate si intretinute astfel incat sa suporta, fara risc, sarcinile la care sunt supuse.

LUCRARILE EXECUTATE CU INSTALATII DE RIDICAT

 • Amenda contraventionala de la 5.000 la 10.000 RON

  • Folosirea instalatiilor de ridicat verificate si supuse incercarilor controarelor periodice conform prevederilor legate si manevrarea lor de catre lucratori calificati.