LEGISLATIE SSM

hi0

HG 37/2008 pentru modificarea HG 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
HG 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale EIP
HG 119/2004 privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piata a maşinilor industriale
HG 144/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale
HG 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru santierele temporare sau mobile
HG 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor
HG 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot
HG 601/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul securităţii şi sănătăţii în munca
HG 752/2004 pentru introducerea pe piata a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive
HG 461/2006 pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 752/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piata a echipamentelor si sistemelor protectoare destinate utilizarii în atmosfere potential explozive
HG 809/2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului 115-2004 cerinte EIP pe piata
HG 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca
HG 1007/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor
HG 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.
HG 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a EIP la locul de munca
HG 1049/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de suprafata sau subteran
HG 1050/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj
HG 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare
HG 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expusi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive
HG 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de munca
HG 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în munca
HG 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de munca
HG 1135/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordul navelor de pescuit
HG 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice
HG 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
HG 1218/2007 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în munca pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici
HG 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în munca nr. 319-2006
HG 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor fata de riscurile datorate expunerii la azbest
HG 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibratii
LG 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

LG 53/2003 CODUL MUNCII actualizata 2006
LG 319/2006 Legea Securitatii si sanatatii in munca
LG 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale actualizata 2008
Ordinul 147/2006 privind obligativitatea institutiilor si unitatilor de interes public de a numi personal tehnic responsabil pentru supravegherea instalatiilor din domeniul I.S.C.I.R.
Ordinul 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca – FIAM
Ordinul 1832/856/2011 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România
Ordinul 337/2007 privind actualizarea Clasificarii activităţilor din economia nationala-CAEN
ORDIN 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002
ORDIN 754-2006 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire şi protecţie şi de avizare a documentaţiilor cu caracter tehnic de informare şi instruire în domeniul SSM
ORDIN 2096-2011privind constituirea Comisiei pentru securitate si sanatate in munca privind agentii chimici periculosi
OUG 96-2003 privind protecţia maternitatii la locurile de munca