Modificarile din codul muncii 2017

In Monitorul Oficial nr. 644 din 07.08.2017, a fost publicata Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 53 din 04 August 2017 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. In continuare aveti exemplele privind ce s-a modificat si explicatiile privind modificarile aparute.

Definirea muncii nedeclarate

 • primirea la munca a unei persoane fara incheierea contractului individual de munca in forma scrisa, in ziua anterioara inceperii activitatii – Articolul 15 (1) a)

Explicatie : Aceasta era pana acum singura forma de munca la negru, sanctionata ca atare.

 • primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii Articolul 15 (1) b)

Explicatie: Pana acum, neinregistrarea contractului in Revisal era sanctionata contraventional, dar nu era considerata munca la negru, in masura in care contractul de munca se incheiase in scris.

 • primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat Articolul 15 (1) c)

Explicatie: In acest sens este si Decizia inalte Curti de Casatie si Justitie nr. 20/2016, care a statuat ca in sintagma “fara incheierea unui contract individual de munca” prevazuta de art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii se include si situatia contractului individual de munca suspendat.

 • primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial Articolul 15 (1) d)

Explicatie: Potrivit Codului muncii, salariatul angajat part-time nu poate presta ore suplimentare. Dar care este sanctiunea daca inspectorul de munca, venit in control, il gaseste lucrand in afara programului de lucru? Practica inspectoratelor teritoriale de munca era impartita: unele considerau ca fapta ar constitui contraventie, in timp ce alte inspectorate apreciau ca acesta ar un caz de munca nedeclarata. Modificarea Codului muncii este in sensul celei de a doua opinii.

Forma contractului de munca

 • Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana, anterior inceperii activitatii de catre salariat. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului Articolul 16 (1)

Explicatie: In situatia in care contractul individual de munca nu a fost incheiat in forma scrisa, se prezuma ca a fost incheiat pe durata nedeterminata, iar partile pot face dovada prevederilor contractuale si a prestatiilor efectuate prin orice alt mijloc de proba.

 • Angajatorul este obligat sa pastreze la locul de munca o copie a contractului individual de munca pentru salariatii care presteaza activitate in acel loc Articolul 16 (4)

Explicatie: Aceasta este o obligatie noua, aplicabila mai ales atunci cand munca nu se presteaza la sediul unitatii.

Modificarea contractului

 • Orice modificare a unuia dintre elementele prevazute la alin. (3) in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, anterior producerii modificarii, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege sau in contractul colectiv de munca aplicabil Articolul 17 (5)

Explicatie: Pana acum, daca se modifica salariul minim prin Hotarare a Guvernului, angajatorului putea emite o decizie unilaterala de racordare a fiecarui contract individual de munca la noul nivel salarial. Dar daca noul salariu era stabilit prin contract colectiv de munca, era necesara incheierea de acte aditionale cu fiecare salariat in parte in vederea modificarii nivelului salarial. Acum, regimul juridic este acelasi, indiferent daca modificarea intervine prin act normativ sau contract colectiv de munca.

Timpul de munca

 • Angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit a programului de lucru, si de a supune controlului inspectorilor de munca aceasta evidenta, ori de cate ori se solicita acest lucru Articolul 119

Explicatie: Pana acum, textul avea in vedere obligatia de a tine evidenta orelor de munca, fara insa a preciza ca este vorba despre orele de munca prestate zilnic. Modificarea urmareste sa faca posibila monitorizarea cat mai clara a timpului zilnic de munca, indeosebi al salariatilor cu fractiune de norma (care nu pot presta ore suplimentare). Angajatorii trebuie sa aiba pe langa pontajul obisnuit si o condica de prezenta care sa fie completata in fiecare zi la sosire si la plecare. Condica trebuie prezentata inspectorilor ITM in momentul in care acestia vin in incinta unitatii.

Contraventii si sanctiuni

 • primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca, potrivit art. 16 alin. (1) lit. a), cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata Articolul 260 (1) lit. e)

Explicatie: Codul muncii prevedea un sistem dual: sanctiune contraventionala pentru mai putin de 5 persoane care lucreaza fara forme legale si sanctiune penala pentru 5 sau mai multe persoane care lucreaza la negru. Noua reglementare elimina sanctiunea penala si o inaspreste pe cea contraventionala.

 • primirea la munca a unei persoane fara transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor cel tarziu in ziua anterioara inceperii activitatii, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata Articolul 260 (1) e1

Explicatie: Fapta era sanctionata contraventional cu amenda de la 10.000- 20.000 prin art. 9 (1) din Hotararea Guvernului nr. 500/2011, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 877/2016, text care se abroga.

 • primirea la munca a unui salariat in perioada in care acesta are contractul individual de munca suspendat, cu amenda de 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata Articolul 260 (1) e2

Explicatie: Sanctiunea corelativa muncii nedeclarate, in intelesul noului art. 151 c) din Codul muncii.

 • primirea la munca a unui salariat in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial, cu amenda de 10.000 lei pentru fiecare persoana identificata Articolul 260 (1) e3

Explicatie: Sanctiunea corelativa muncii nedeclarate, in intelesul noului art. 151 d) din Codul muncii.

 • Incalcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amenda de 10.000 lei Articolul 260 (1) q)

Explicatie: Sanctiunea faptei angajatorului care nu pastreaza o copie a contractului de munca pentru salariatii care isi desfasoara activitatea in acel loc.

 • Contravenientul poate achita in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din amenda prevazuta la alin. (1) lit. e)-e3) , inspectorul de munca facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal Articolul 260 (1)

Explicatie: In vederea incurajarii contravenientului la conformare si la plata benevola a amenzii contraventionale, s-a instituit posibilitatea achitarii a jumatate din amenda in termen de cel mult 48 de ore de la data comunicarii procesului verbal de sanctionare.

 • (4) In cazul constatarii savarsirii uneia dintre faptele prevazute la alin. (1) lit. e) – e2) inspectorul de munca dispune, ca sanctiune complementara, sistarea activitatii locului de munca organizat, supus controlului, conform procedurii de sistare elaborata de Inspectia Muncii si aprobata prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, dupa consultarea prealabila a confederatiilor sindicale si patronale reprezentative la nivel national.
  (5) Angajatorul poate relua activitatea numai dupa achitarea amenzii contraventionale aplicate si dupa ce demonstreaza ca a remediat deficientele care au condus la sistarea activitatii: prin incheierea contractului individual de munca, transmiterea raportului de munca in registrul general de evidenta a salariatilor sau, dupa caz, incetarea suspendarii contractului individual de munca si constituirea si plata contributiilor sociale si a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucratorului pe perioada in care a prestat activitate nedeclarata Articolul 260 (4), (5)

Explicatie: Sanctiune noua. Va deveni aplicabila la data adoptarii ordinului.

 • Se abroga Articolul 264 (4)

Explicatie: Prevedea sanctionarea penala a primirii la munca a mai mult de 5 persoane, fara forme legale (Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca).

 • Primirea la munca a unei persoane aflate in situatie de sedere ilegala in Romania, cunoscand ca aceasta este victima a traficului de persoane constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda Articolul 265 (2)

Explicatie: Caracterul penal al acestei fapte se mentine.

sursa articol

sursa foto