PROTECTIA MUNCII S.S.M.

Fotor0716153613

Protectia muncii S.S.M. – (securitate si sanatate in munca)

 1. Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbonlavire profesionala
 2. Elaborarea Planului de Prevenire si Protectie bazat pe evaluarea riscurilor (PPP)
 3. Stabilirea si elaborarea tematicilor de instruire pe categorii de personal
 4. Elaborarea instructiunilor proprii de securitate si santate in munca (IPSSM)
 5. Intocmirea fiselor de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 6. Emiterea deciziilor pe linie de SSM cu privire la:
  • conducatorul locului de munca
  • acordarea primului ajutor
  • reprezentantul salariatilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca
  • mentinerea starii de sanatate a salariatilor in caz de temperaturi extreme
  • evidentierea zonelor cu risc ridicat si specific
  • evidentierea zonelor cu pericol grav si iminent
 7. Instruirea in domeniul SSM (securitate si sanatate in munca):
  • instruirea introductiv generala
  • instruirea la locul de munca
  • instruirea periodica
  • instruirea periodica suplimentara (reinstruire)
 8. Elaborarea normativului de acordare a echipamentului individual de protectie (EIP)
 9. Elaborarea normativului de acordare a meterialelor igienico-sanitare
 10. Elaborarea fiselor de acordare a echipamentului individual de protectie
 11. Elaboram registrele de evidenta a accidentelor de munca
 12. Testarea salariatilor:
  • testarea introductiv generala
  • testarea anuala de verficare a cunostintelor
 13. Consultanta in vederea obtinerii autorizatiei de functionare d.p.d.v. al SSM (Lg. 359/2004)
 14. Solutionarea accidentelor de munca
 15. Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 16. Autorizarea interna a exercitarii meseriilor si profesiilor prevazute in legislatia specifica
 17. Intocmirea tabelului de evidenta a echipamentelor de munca
 18. Infiintarea CSSM (comitetul de securitate si sanatate in munca) se infiinteaza in mod obligatoriu in cazul societatilor care depasesc  50 de salariati
 19. Reprezentare in caz de control